PREDAVANJE O PREREZU ZGODOVINE VREMSKE DOLINE

[huge_it_gallery id=”5″]Predavanja se je udeležilo nekaj več kot 30 ljudi. Članica društva Urbanščica in Odbora za kulturno dediščino Biosfernega območja Kras in porečje Reke, Helena Zrnec Vidmar, je v urici časa predstavila bogato zgodovinsko dogajanje v Vremski dolini in naštela vse kulturne in naravne znamenitosti po posameznih vaseh v Vremski dolini. Te naj bi bile v ponos krajanom, da jih obvarujejo in promovirajo za turistični razvoj kraja. Spregovorile so tudi strokovne delavke Uprave Parka Škocjanske jame, Vanja Debevec Gerjevič in Darja Kranjc ter predsednica društva, Mirjam Frankovič Franetič. Krajani so predlagali, da bi se razmišljalo  o umestitvi kopališča ob Reki, kjer bi se lahko domačini hladili v vročih poletnih dneh, želijo si tudi oživitve aktiva kmečkih žena ter ohranitve neokrjene Vremščice. Preprečiti je potrebno vožnjo motornih vozil po Vremščici in po gozdnih poteh in vlekah proti Barki in v Brkine. Pozvati je potrebno naravovarsvene nadzornike in Policijo, da intenzivno vršijo kontrolo ob vikendih. Krajani se zavedajo kako pomembno je medsebojno sodelovanje in prizadevanje za razvoj svojega kraja, v katerem bodo živeli bolj kakovostno življenje.