PRIZNANJE OBČINE DIVAČA

Naše društvo TKŠD Urbanščica je v petek, 1. julija 2016 prejelo priznanje, na slavnostni seji občinskega sveta občine Divača. Predlagatelj priznanja je bil Svet Krajevne skupnosti Vreme, predlog pa je s sklepom potrdil občinski svet občine Divača. Priznanje s sliko škofeljskega mostu sem prevzela skupaj z Dragom Župancem ter mladima članoma Tajo Medved in Urošem Zdaucem. Dokler ne bomo imeli svojega društvenega prostora za delovanje, si bomo člani sliko delili. Najprej bo slika krasila domove na Škofljah,  pri Dragu Župancu, nato pri Davidu Hraščaku, za njim pa pri Roku Trnovšku. Iz Škofelj bo potovala v Divačo k Tamari Kljun in se ponovno vrnila v Vremsko dolino.

MFF

IMG_3939IMG_3941IMG_3943IMG_3944Priznanje občine Divača