Utrinki iz rednega občnega zbora

Rednega občnega zbora društva se je udeležilo 13 članov. Zaradi neodložljivih zadev so se štirje člani opravičili, verifikacijska komisija je ugotovila sklepčnost, tako, da se je zbor pričel z delovanjem v skladu s statutom društva. V delovno predsedstvo so bili imenovani, za predsednico Dragica Kranjec, za člana pa Mirko Martinčič in Maruška Cerkvenik, za zapisnikarja pa Helena Zrnec Vidmar. Predsednica društva je podala poročilo o delovanju društva in podrobneje o delovanju turistične dejavnosti, David Hreščak pa poročilo o delovanju kulturne dejavnosti v letu 2016. Sledilo je tudi finančno poročilo za leto 2016, nato pa še predstavitev plana za delovanje društva v letu 2017. Po končanem občnem zboru je sledilo druženje z manjšo pogostitvijo članov.

MFF