TURISTIČNI OBISK UPOKOJENCEV IZ LJUBLJANE

V  lanskem letu si je več skupin tretjega življenskega obdobja, ki jih vodi Boštjan Kebler iz Ljubljane, ogledalo znamenitosti Vremske doline. Pred poletjem me je Boštjan ponovno zaprosil, da bi v torek 5. septembra pripeljal na ogled skupino upokojencev. Skupino  petindvajsetih upokojencev sem sprejela v Famljah, jim pokazala cerkev sv. Tomaža ter jih popeljala do kotlarstva Gaperšič. Od tu smo šli peš do razpadajočega fameljskega mlina ter do škofeljskega mostu, kjer smo se vkrcali na avtobus ter se odpeljali do vodarne Draga. Na avtobusu sem povedala še o zgodovini rudarjenja v Vremah ter o gradnji južne železnice Dunaj – Trst, ki je letos slavila 160. obletnico. V vodarni nas je čakala članica društva in turistična vodnica, Helena Zrnec, ki jim je povedala vse  o zgodovini nastanka vodarne in njenem delovanju za potrebe najstarejšega vodovoda na Krasu, ki je potekal od Gornjih Vrem do Nabrežine. Ta je iz zalogovnikov napajal parne lokomotive z vodo in vse ostale zgrajene objekte ob železniški progi. Od izletnikov in Boštjana sva se poslovili in jim zaželeli prijetno bivanje tudi na  kmetiji Biščak na Bujah ter na kosilu v gostilni pri Zotlarju. MFF