NEPOZABNO DRUŽENJE Z RUDARSKIMI KAMERADI

Pred tremi leti smo navezali stike z” rudarskimi kameradi” iz Zabukovice, Migojnic in Griž pri Žalcu, s kameradi Etnološkega društva Srečno, ki v svojem kraju skrbijo za ohranjanje rudarske dediščine. Z nami so bili v maju 2014, na pobudo njihovega znanca Jožeta Požrla iz Gorič tako, da sva jih z Jano Martinčič najprej sprejeli  v Parku Škocjanske jame ter jih nato povabili v Vremsko dolino, kjer je bila nekoč bogata dediščino črnega  premoga ter z njo povezanimi rudniki v Zavrku, na Škofljah in v Vremskem Britofu. V dvorani nekdanjega rudniškega objekta  v Famljah smo si ogledali film Jadrana Strleta,  “Zakriti premogovniki Krasa” ter se nato sprehodili do nekaterih rudniških zapuščin okrog nekdanjega rudnika in vhoda v  rudniški jašek. Vse to želimo tudi mi ohraniti  kot pomnik poznejšim rodovom in s tem promovirati naš kraj. Ker nas z Etnološkim društvom Srečno vežejo skupni cilji,  smo organizirali strokovno ekskurzijo in obiskali njihove Spodnje Savinjske kraje. Na avtobusu se nas je zbralo kar 49 udeležencev, takih, ki smo želeli v živo spoznati in doživeti vse trude in napore, ki so jih naši kameradi vložili v ohranitev rudarske dediščine. V prostorih nekdanje stare šole v Migojnicah so sami uredili rudarski muzej na katerega so zelo ponosni, saj so v njem uspeli zbrati veliko rudniško zbirko eksponatov, arhivskih slik, zapisov, ter ostalega gradiva.  Muzejska zbirka je namenjena spominu na  nekdanje rudarje in z njimi povezano težaško delo v rudnikih rjavega premoga, ki je deloval več kot 200 let, z obratovanjem pa prenehal leta 1966. Ogledali smo si tudi rudarski muzej na prostem v Zabukovici. Gonilna sila zbiranja in ohranjanje te dediščine je ves čas dr. Jože Hribar. Pojasnil nam je razlago imena društva SREČNO, ( Srčnost, Resnicoljubnost, Enotnost, Človečnost, Načelnost, Odločnost). To so vrline, ki so se odražale v preteklosti in se odražajo tudi v sedanjosti. V gostišču Pri Vaški lipi nam je Jože predstavil delovanje njihovega društva nakar je sledilo skupno druženje ob kosilu z živo glasbo “Ubranih strun”. Po kosilu smo se našim kameradom, ki so bili z nami, Jožetu, Majdi, Matjažu, Janušu in Mateju zahvalili za strokovno vodenje ter za prelep dan, ki smo ga skupaj preživeli. Našo pot pa smo nadaljevali do Žalca še z ogledom” Eko muzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije” ter pokušino piv na tamkajšnji fontani ” Zeleno zlato”.  V Žalcu je bilo zelo živahno saj se je odvijala prireditev “Oktoberfest ” in za krajši čas sta se nam pri fontani pridružila še kamerada Jože in Majda. Na avtobusu pa smo veselo prepevali ob spremljavi harmonike, na katero je igral Vinko Mahnič, naš partner za suhozidno gradnjo. Zahvaljujemo se ŽIP-u Slovenske železnice, Dobrivoju Subiču, Vinku in Roku, ki sta nas vozila, ter Parku Škocjanske jame, ki bo finančno poravnal ta avtobusni prevoz in tamkajšnji službi za marketing,  Jani Martinčič, ki zaradi službenih obveznost ni mogla z nami, nam pa je pripravila darila, ki smo jih poleg društvenih darov izročili našim kameradom. MFF