KULTURNI VEČER SE JE NADALJEVAL Z DRUŽENJEM PISATELJA S KRAJANI

KULTURNA PRIREDITEV V VREMAH

Pa še nekaj fotografij, ki so nastale med prireditvijo in po njej…….MFF