POTEK REDNEGA IN VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA

Na zboru se nas je zbralo več kot polovica članov društva in še nekaj večletnih ljubiteljic društva, Ančka, Gordana, Irena ter Stojana, ki nam  pomagajo na raznih prireditvah. Zbora se je udeležila tudi predsednica Krajevne skupnosti Vreme, Jana Trebec. Po poročilih o delu društva ter o finančnem poslovanju v preteklem letu,  je sledila predstavitev programa dela društva ter finančnega plana za leto 2018. Sprejeli smo tudi spremembe Statuta društva in ga s sklepom soglasno potrdili, nakar so sledile volitve novega Upravnega odbora društva, Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča. Na vpogled imate seznam  organov društva, ki nas bodo zastopali v naslednjem dvoletnem mandatu 20018/ 2019 ter nekaj fotografij iz občnega zbora. MFF

IZVOLJENI ČLANI ZA NASLEDNJI MANDAT