NASTOP NA ŽELEZNIČARSKEM PRAZNIKU 2018

Tudi v letošnjem letu smo se odzvali povabilu organizatorjev, da bi sodelovali pri programu dogodkov ob železničarskem prazniku v Divači in sicer pri otvoritvi prenovljene vodarne Draga, kjer smo kot društvo Urbanščica sodelovali pri vzpodbujanju in organiziranju obnovitvenih del skupaj z Občino Divača, Slovenskimi železnicami ter Javnim zavodom Parkom Škocjanske jame in Odborom za varstvo kulturne dediščine v Biosfernem območju Krasa in porečja Reke. Na vodarni smo obnovili streho, okna, vrata ter zamenjali počene in razbite šipe. Prispevek o delih bo objavljen v občinskem Glasniku. Na otvoritvi sta v kulturnem delu sodelovali Taja in Ema, naši mladi članici gledališke skupine. V pozdravnem govoru je sodeloval predstavnik Slovenske železnice, Zvone Ribič, ter občinska svetnika, Dobrivoj Subič in Mirjam Frankovič Franetič,tudi kot predstavnica krajanov ter društva TKŠD Urbanščica.
Naslednji dan pa bo v naši večnamenski dvorani v Famljah pogovorni večer z naslovom “Kaj s Tajhi in vodarno Draga”, katerega moderator bo Bogdan Macarol. V pogovoru bodo sodelovali Karel Rustja, Boris Korošec ter Mirjam Frankovič Franetič. V kulturnem delu bosta sodelovali mladi članici našega društva.
OBNOVLJENA VODARNA DRAGA