Obisk dijakov Srednje šole Srečka Kosovela v Sežani

V ponedeljek, 10. decembra so imeli gimnazijci 3. letnika-naravoslovnega sklopa, Srednje šole Srečka Kosovela v Sežani, dve šolski uri namenjeni raziskovanju Krasa in voda na Krasu. S svojimi profesorji naravoslovne smeri, Ireno Dolgan, Vasilijo Valenčič in Urošem Borjančičem so si ogledali vodarno-črpališče Draga v Vremah. Seznanila sem jih s pomembnostjo delovanja tega črpališča, ki je z dodatnim napajanjem vode iz reke Reke, oskrboval celoten sistem prvega kraškega vodovoda, ki je nastal z zgraditvijo Južne železnice leta 1857. Vodo se je potrebovalo za napajanje parnih lokomotiv ter gospodinjstev ob železniški progi Gornje Ležeče-Nabrežina. Črpališče Draga so zgradili Italijani leta 1925, ker je večkrat zmanjkovalo vode v zgornjem sistemu vodovoda, je bilo potrebno vodo dodatno črpati še iz drugih virov, reke Reke. Po osvoboditvi je objekt upravljal Kraški vodovod vse do leta 1997, z zgraditvijo Brestoviškega vodovoda je prenehala delovati tudi vodarna Draga. Danes je to nepremična kulturna dediščina, ki bi jo veljalo vpisati kot tehnični spomenik nacionalnega pomena. Je pa še vedno v lasti Slovenskih železnic. Dijaki so zajeli tudi vzorce reke za analizo svojega dela. MFF