Na rednem občnem zboru

Na rednem občnem zboru društva smo ugotovili, da dobro delujemo, da smo v preteklem letu imeli 31 članov, organizirali 20 nastopov s področja gledališke dejavnosti, organizirali eno veliko kulturno prireditev ter tri prireditve v soorganizaciji z Občino Divača. Iz naslova turistične dejavnosti pa smo imeli tudi 20 prireditev ter večdnevno veliko prireditev Vremski praznik 2018. Finančna sredstva smo pridobili iz članarine, iz Javnih razpisov za kulturnne in turistične dejavnosti Občine Divača. MFF