Sodelovanje na občinskem prazniku Občine Divača

Letošnji praznik Občine Divača je bil obeležen z različnimi prireditvami, meddrugim tudi s predstavitvijo delovanja Krajevnih skupnosti in društev v naši Občini. V sobotnem delu smo s predstavitvijo naše dejavosti sodelovali tudi mi. Pripravili smmo stojnico z reklammnimi prospekti in publikacijo ter s pravljičnim kotičkom Brkonje Čeljustnika. Pri tem sta se z branjem pravljic zelo izkazali mladi članici društva, Lana Furlan in Taja Medved, ki je letos zaključila deveti razred osnovne šole v Divači in na valeti prejela občinsko priznanje za večletno izvenšolsko delo, ki se je odražalo predvsem z delovanjem v naši gledališki sekciji. Iskrene čestitke Taji tudi v imenu našega društva. MFF