V ENEM DNEVU KAR DVE DELAVNICI

V soboto 7. decembra smo bili člani društva TKŠD Urbanščica kar na dveh delavnicah, oz. izobraževanjih na področju gledališke dejavnosti in ohranjanja ter evdentiranja naše kulturne, konkretneje – sakralne dediščine. V času od 10. do 14.30 ure nas je sedem članov gledališko ljubiteljske dejavosti z Davidom Hreščakom, Dragom Župancem, Joškom Franetičem, Stojano Race,Tajo Medved, Lano Furlan in Mirjam Frankovič Franetič obiskalo gledališko delavnico, oz. seminar, ki je potekal v dvorani KS v Štorjah. Organizirala jo je Območna enota JSKD Sežana z mentorjem Romeom Grebenškom. Vsebina dela je bila “Od govora do giba”. Mentor Romeo Grebenšek je zaključil šolanje na AGRFT v Ljubljani- smer dramska igra in umetniška beseda. Poleg igranja v gledališčih nastopa tudi v kratkih celovečernih filmih, umetniško vodi amatersko gledališče Velenje ter veliko drugih otroških gledaliških dejavnosti in sodeluje v programu Radiu Trst A. V naših krajih je režijsko zasnoval dve baletni pravljici divaškega baletnega društva, Čarovik iz Oza in Peter Pan ter plesno prireditev Štirje letni časi pod okriljem JSKD Sežana. Slušatelji smo bili s semiarjem zelo zadovoljni. Nadaljevali ga bomo tudi v prihodnjem letu, v mesecu februarju.
V času od 16. do 19. ure pa smo članice našega društva, Helena Zrnec, Špela Prunk in Mirjam Frankovič Franetič, tudi članice Odbora za kulturno dediščino BOK Parka Škocjanske jame v prostorih Nanotove domačije prisluhnile predavaju “Sakralna dediščina naših krajev”. V uvodnem delu sta se predstavili predavateljici dr. Helena Seražin in dr. Barbara Vodopivec, ki sta nam vsebinsko predstavil sakralno dediščino iz vidika umetnostne zgodovine, o njenih vrednotah, razumevanju, topografiji, o varstvu kulturne dediščine in okoljski dediščini. Slušatelji smo imeli tudi skupinsko nalogo opisati pomembnost sakralne dediščine v našem okolju, na kakšen način jo varujemo in ohranjamo. Za domačo nalogo pa moramo do prihodnje delavnice, ki bo 21. decembra opisati objekt, sakralno dediščino v svojem okolju( cerkev, kapelo, kapelico, znamenje, hišno znameje, nagrobnik, oltar…..). MFF