SODELOVANJE NA PRIREDITVI V POČASTITEV KULTURNEGA DNEVA OBČINE DIVAČA

Prelepa vasica, Gornje Vreme se nahaja v zeleni dolini reke Reke. V občini Divača smo ponosni na to Vremsko dolino, kjer se je 13. januarja leta 1904 rodil pisatelj in zdravnik dr. Bogomir Magajna. Medicino je študiral v Ljubljani in Zagrebu, specializiral za duševne bolezni, služboval v Ljubljani in Polju. Umrl je 27. marca 1963 v Ljubljani, kjer je tudi pokopan. Magajna je pisal prozno delo za odrasle, za mladino in za otroke. Najbolj odmevna je povest Brkonja Čeljustnik, Racko in Lija, V deželi pravljic in sanj, O zlatem klasu, zlatem grozdu in biseru, Povestica o punčki Maji in številne druge, ki smo jih poslušali že v vrtcu, prebirali v šoli, a spomnimo se jih tudi še danes.
Vse najboljše za rojstni dan, dragi naš pisatelj Bogomir. Kako bi bil vesel, če bi videl, da nosi danes njegovo ime naša osnovna šola, naša glavna ulica, spominska zbirka in zagotovo bi bil presrečen, ko bi lahko na svoj rojstni dan praznoval kar s celotno občino občinski kulturni dan. V spomin na pisateljev rojstni dan imamo v naši občini 13. januarja naš občinski kulturni dan. V občini imamo tudi Magajnovo literarno pot, ki je vpisana v register slovenskih pisateljskih poti Slovenije. Več let turistično društvo Urbanščica organizira meseca marca tradicionalni pohod po Magajnovi poti na Vremščico. Imamo tudi Magajnovo bralno značko in vse to dokazuje, da je spomin na našega pisatelja ohranjen in živ. MFF
Scan-vabilo kulturni dan