VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA

VABIM VAS

NA REDNI IN VOLILNI OBČNI ZBOR TKŠD URBANŠČICA,

v petek, 13. marca 2020 ob 18. uri,
v prostorih podružnične šole Vreme v Vremskem Britofu

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, verifikacijske in volilne komisije
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročilo o delu društva TKŠD Urbanščica za leto 2019
4. Finančno poročilo za leto 2019
5. Poročilo Disciplinskega razsodišča
6. Poročilo Nadzornega odbora
7. Razprava po poročilih
8. Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2020
9. Volitve organov društva: Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinskega razsodišča
10. Potrditev predlagane članarina za leto 2020
11. Razno

V a b l j e n i !

volilni-OBČNI ZBOR 2020-OPOMNIK-vzorec

Predsednica: Mirjam Frankovič Franetič

Famlje, 2. marec 2020