KORONAVIRUS NAS JE PRIKRAJŠAL ZA VEČ DRUŠTVENIH AKTIVNOSTI, OSTAJAMO PA ZDRAVI

Za nami sta dva dolga meseca omejenega gibanja, saj je vlada 12. marca razglasila epidemijo širjenje koronavirusa. V času epidemije smo imeli in še vedno imamo omejeno gibanje. Nismo se smeli družiti v večji skupini, da bi tako preprečili širjenje bolezni. Na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih bolezni smo se morali ravnati po priporočilih zdravstvenih organizacij in epidemiologov, ki so ves svet opozarjali, da lahko nadaljno širjenje koronovirusa preprečimo le tako, da ostanemo doma in poskrbimo za svoje zdravje in zdravje drugih ljudi. Po nujnih opravkih in v trgovino smo hodili z maskami in rokavicami, si večktratno umivali in razkuževali roke ter se izogibali stika z ljudmi.
V mesecu marcu sem dopisno izpeljala občni zbor društva, potrdili smo poročila za preteklo leto in sprejeli program dela za leto 2020. Naj omenim načrtovane prireditve, ki jih v tem času nismo izpeljali. Najprej bi bila to prireditev ob 8. marcu, mednarodnemu dnevu žena, nato 13. tradicionalni pohod po Magajnovi poti, zatem pa očiščevalna akcija “Očistimo reko Reko”. Enako je bilo tudi z načrtovano delavnico izdelovanja velikonočnih okraskov. Do nadalnjega je prestavljena tudi delovna akcija pri fameljskem kalu, planirana za dokončamo lani začeto gradnjo zidu skupaj s Partnerstvom za suhozidno gradnjo in Odborom za Kulturno dediščino Biosfernega območja Krasa in porečja reke. Smo pa nekako uspeli na daljavo z zbiranjem rudniških predmetov in poskrbeli za njihovo zaščito. Od upokojene učiteljice Sandre in njenega moža Jadrana Cerkvenika iz Dolnjih Vrem smo dobili v last kuhinjsko omaro, ki sta jo podedovala od skromne rudarske družine in jo več let hranila na svojem domu. Omaro nam bo restavriral Primož Polh iz Barke. Z njo bomo opremili muzejsko zbirko premogovništva in prikazali življenje rudarske družine. Dogovorila sem se tudi za delo ” peskanja kovin” orodja, pridobljenega za muzejsko zbirko, lopato, sekiro in krampa, ki so ga uporabljali rudarji pri svojem delu v rudniku. Torej, aktivni smo na daljavo in srčno upam, da se bomo lahko začeli kmalu družiti, vaditi igre za nastope, ki jih načrtujemo izvesti v naslednjih mesecih, ko bo prepoved druženja prenehala. Dopisno sem glasovala za Skupščino Las-a in Turistične zveze Slovenije in potrdila njihova pročila za preteklo leto in potrdila program za leto 2020. MFF