S KOLESI PREVOZILI POT VODNIH ZAKLADOV

Preko projekta ENGREEN, ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev, so me zaposleni v tem projektu v Parku Škocjanske jame zaprosili za pomoč pri vodenju, oz. kolesarjenu po “Poti vodnih zakladov”. Spremljala naj bi študente in profesorje Univerze na Primorskem, ki bodo ves teden imeli delavnice v PŠJ na temo kalov. Po tej poti smo kolesarili v ponedeljek, 14. septembra.
Kal je zbiralnik vode, ki je v preteklosti služil za napajanje živine, pranje perila, pridobivanje ledu in druženje domačinov. Kali so na Krasu edine stalne vode, zato so ključnega pomena za živali in rastline, ki za svoj obstoj potrebujejo vodno okolje. V preteklosti so kale skrbno vzdrževali, mnogi med njimi pa so bili v zadnjih desetletjih opuščeni. Z obnovitvijo opuščenih kalov je nastala nezahtevna krožna pohodniška pot v dolžini 13 km. Med kolesarjenjem so spoznavali kale na poti, ledenico v Danah, sosedsko štirno, reko Reko in Škofeljski most ter obnovljeni objekt nekdanjega rudnika črnega premoga v Famljah.MFF