Čestitke ob svetovnem dnevu turizma

S strani TZS smo prejeli izjavo za javnost ob svetovnem dnevu turizma, ki je 27. 9……..

Turistična zveza Slovenije že desetletja skrbi za razvoj podeželja
27. septembra po vsem svetu obeležujemo svetovni dan turizma z namenom ozaveščati o
pomenu turizma ter njegovi družbeni, politični, finančni in tudi kulturni vlogi.
Žal moramo letos že v uvodu opozoriti na težak položaj, ki ga je panogi zadala pandemija
covida-19. Tako na globalni ravni kot v Sloveniji bo število mednarodnih turistov letos upadlo za
okoli 70 odstotkov, okrevanje bo trajalo več let, kar pomeni, da se spopadamo s krizo brez
primere.
Letošnja tema svetovnega dneva turizma je: turizem in razvoj podeželja, zato generalni sekretar
Svetovne turistične organizacije Združenih narodov ob tej priložnosti poudarja, da turizem
pomaga podeželskim skupnostim ohranjati edinstveno naravno in kulturno dediščino ter
podpira projekte ohranjanja, pa najsi gre za varovanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst,
izgubljenih tradicij ali pa kulinaričnih običajev.
Vse našteto sodi med temeljna poslanstva Turistične zveze Slovenije kot krovne organizacije
360-ih turističnih društev iz vse Slovenije, v katerih deluje kar 30 tisoč predanih prostovoljcev.
Pri Turistični zvezi Slovenije zelo resno jemljemo poziv generalnega sekretarja, v katerem
nagovarja k skupnim prizadevanjem za ponovno oživitev turizma in zavezi, da bomo skupaj z
ostalimi deležniki v turizmu izpolnili našo odgovornost in zagotovili, da bomo vsi deležni
ugodnosti, ki jih nudi turizem.
Bolj se ne bi mogli strinjati niti z njegovo oceno, da je kriza priložnost o ponovnem razmisleku
glede turističnega sektorja in koristi, ki jih le-ta prinaša za ljudi in cel planet. Zato izkoristimo
priložnost in zgradimo nov, bolj trajnostni turizem, ki bo bolj odporen na krize.
Če bi v središče turističnih politik umestili razvoj podeželja z izobraževanjem, naložbami,
inovacijami in tehnologijo, bi lahko ohranili naše okolje in kulturo, v svojem uradnem sporočilu
še navaja generalni sekretar.
V zaključku poudari, da je ob 75- obletnici Združenih narodov napočil skrajni čas, da resnično
izkoristimo ogromne priložnosti, ki jih ponuja turizem, vključno z edinstveno vlogo, ki jo ima pri
spodbujanju razvoja podeželskih skupnosti.
Ob tej priložnosti želimo pri Turistični zvezi Slovenije obnoviti svojo zavezo, da bomo skupaj s
prostovoljci iz turističnih društev še naprej lepo skrbeli za infrastrukturo in turistično ponudbo
slovenskega podeželja, pa tudi slovenskih mest. To skrbno delamo že več desetletij, zato
sodimo med tiste akterje v turistični panogi, ki so v prvi vrsti zaslužni, da je Slovenija privlačna in
gostoljubna turistična destinacija tako za domače kot tudi – tuje goste.
Želimo vam optimističen svetovni dan turizma!