POSTAVITEV RAZSTAVE MUZEJSKE ZBIRKE PREMOGOVNIŠTVA V VREMSKI DOLINI

Kmalu po pričetku obnove nekdanjega rudniškega objekta v Famljah, smo v našem društva TKŠD Urbanščica predlagali in imenovali Odbor za pripravo muzejske zbirke premogovništva v Vremski dolini. Odbor je štel sedem članic, ki naj bi imel za nalogo poiskati in zbrati vse možne dokumente, gradivo in predmete, ki jih hranijo še živeči rudarji ali pa njihovi potomci. Najprej smo po gospodinjstvih Vremske doline razposlali ljudem pozive, če bi bili pripravljeni posoditi ali pa darovati društvu kar hranijo doma od rudarske dediščine na vremskem. Odzvalo se je kar nekaj krajanov in tako smo v nekaj mesecih zbrali, popisali in arhivirali vse kar smo dobili v dar. Pod strokovnim vodstvom Tine Novak Pucer iz Pokrajinskege muzeja v Kopru, etnologinje Darje Kranjc iz Regijskega parka Škocjanske jame, profesorice zgodovine Lucije Prihavec Mahorčič ter arheologinje Špele Prunk smo dokončno uredile, popisale in pripravile razstavo. Pri pregledu gradiva sta sodelovali še Barbara Race Krašovec ter Helena Zrnec. Razne predmete, dokumente, fotografije so nam za muzejsko zbirko darovali: Ivanka Cerkvenik iz Gornjih Vrem, Ada Petrič, Joško Franetič in Mirjam F. Franetič, Viktor Magajna, Jadran Prelc, vsi iz Famelj, Majda Požrl iz Šepulj, Jože Požrl iz Gorič pri Famljah, Albin Prelec iz Dolnjih Ležeč, Franc Orel iz Lokve, Vilma Cergol Prunk iz Boninov, Marjan Počkar iz Barke, Sandra in Jadran Cerkvenik iz Dolnjih Vrem, Marija Lavrič in Mirka Grabljevec iz Dolnjih Vrem. Hvala vsem! Hvala Luciji in Darji, ki sta mi pomagali pri postavljanju razstave. Na slikcah pa nekaj utrinkov…..MFF