PREDAVANJE Z NASLOVOM PLAZEČI PREBIVALCI SUHOZIDOV

Preko Partnerstva za KSG smo prejeli vabilo na Biološki večer, ki je bil 3. decembra in sicer na daljavo preko zooma. Predavanje ki ga je vodila dr. Anamarija Žagar z naslovom Plazeči prebivalci suhozidov- prilagoditve plazilcev na življenje med skalami je potekalo simultano v slovenskem in italijanskem jeziku.
Univerza na Primorskem- Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije letos že deseto leto zazapored organizira izredno zanimive poljubno znanstvene teme z naslovom Biološki večeri. Namen predavanj je predstaviti širši javnosti raziskave s področja biodiverzitete in naravovarstva nasploh. Biološki večeri se bodo v večji meri odvijali pod okriljem projekta ” Engreen- Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI”, ki je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Pri projektu sodelujejo poleg Univerze na Primorskem še Park Škocjanske jame, Slovenija, občina Dolina in Gal Venezia Orientale. Eden od pomembnejših ciljev je organizacija dogodkov za ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti zelene infrastrukture in nevarnosti, ki jim je ta izpostavljena. Predavatelji bodo nas slušalce popeljali v čudoviti svet kraškega živalskega in rastlinskega sveta, v kale in na suhe zidove, širše po čezmejnem območju, občasno pa tudi na druge konce sveta. Niz predavanj bo potekal do konca meseca maja 2021, približno dvakrat mesečno, v slovenski in italijanski različici. Na predavanje se lahko povežete tudi vsi ostali zainteresirani člani preko splete strani https://biološkivečeri.famnit.upr.si ali kanala Facebook projekta Engreen https://ww.facebook.com/ProjektENGREEN.
Prvega predavanja o plazečih prebivalcih suhozidov sem se udeležila, medtem ko se drugega predavanja, oz biološkega večera z naslovom” Kras- obljubljena dežela za metulje” pa se žal nisem mogla udeležiti in tudi ne naša članica, biologinja Irena Dolgan Požrl, ki je imela druge obveznosti. Čakamo na naslednje povabilo! MFF