ODZIV NA JAVNO NAZNANILO MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKTORATA ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

S strani Občine Divača smo dne 17. marca 2021 na društvo prejeli javno naznanilo o obveščanju javnosti o podaljšanju objave pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo. na to pobudo se je bilo potrebno odzvati do 10. aprila. V imenu članov društva Urbanščica sem napisala naslednjo pobudo, mnenje in nestrinjanje s tem posegom v naše okolje, zlast zaradi vpisa Škocjanskih jam v Unesco, ki bi s posegom akumulacije Suhorce ogrozilo vpis v to svetovno varovano dediščino. Na ogled je mnenje-tekst besedila, ki smo ga poslali na Občino Divača, ki bo vsa ta mnenja organizacij, društev in Krajevnih skupnosti poslala na MOP.MFF

DRUŠTVO TKŠD URBANŠČICA
Famlje 3
6217 VREMSKI BRITOF

OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a
6215 DIVAČA
Datum: 22. 3. 2021

ZADEVA: pripombe in predlogi za načrtovano prostorsko ureditev – ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo.
Spoštovani!
Člani društva delujemo v prelepi Vremski dolini, med Vremščico in Brkini, po kateri teče reka Reka. Ponosni smo na našo neokrnjeno naravo in da se nahajamo v vplivnem območju Parka Škocjanske jame. Delujemo v smeri varstva narave, ohranjanja kulturne, naravne in tehniška dediščina ter vso to dejavnost prenašamo tudi na naše potomce.
Karkoli velikega bi se od infrastrukture umeščalo v ta naš prostor, bi ogrožalo varno in zdravo življenje ljudi v tem kraju. V neposredni bližini nekaterih vasi Vremske doline poteka ogromen daljnovod, ki že načenja zdravje ljudi, velika je koncentracija prometa tovornih vozil, ki kljub prepovedi nekontrolirano vozijo po cesti v smeri Ribnica-Divača. Zavedamo se pomembnosti vode za življenje ljudi. Nismo proti zagotavljanju in ureditvi oskrbe prebivalstva s pitno vodo Slovenske Istre in kraškega zaledja. Smo pa proti pobudi DPN o umestitvi akumulacije Suhorce in posredno Padeža, ki imata velikokrat premalo vode tudi za vse habitate na tem območju. Ribiči vanje vlagajo mladice rib, ki čez čas splavajo v reko Reko. Kaj bi pomenilo črpanje teh voda v akumulacijo- v umetno jezero?
1. Da tega vlaganja rib v bodoče ne bi bilo več. Vodo bi bilo potrebno črpati več kot eno leto! Od kod, če je skoraj ni?
2. Ta ogromna pregrada za akumulacijo bi kvarila videz okolja, tudi s pogledom iz Vremščice in ostalih večjih hribov.
3. Ogrožalo bi življenje ljudi zaradi alg, posledično bakterij, ki bi se razvijale na tem ogromnem kompleksu stoječe vode ( ptice in druge živali bi jih raznašale v okolje)
2
4. Poslabšalo bi kakovost življenja ljudi tik ob tej akumulaciji, kmetijske, gozdne površine.
5. Ogrozilo bi vpis Škocjanskih jam v Unesco v smislu skrbi za »naravne vrednote« v Biosfernem območju Krasa in porečja Reke. To so vrednote na katere smo ponosni in vsem nam pomenijo višji vrednost. Omenjena pobuda bi degradirala vrednote lokalnega prebivalstva.
6. Študije so tudi pred tem pokazale, da je geološka sestava tal – fliš neprimerna za tak kompleks betona, pilotov in za tako akumulacijo vode!!! Tudi Marijino romarsko cerkev v Vremskem Britofu, ki stoji na takem terenu ob reki, je načelo, ker se je začel teren pogrezati. Cerkev je imela čedalje več razpok in grozilo je njeno uničenje. Država je morala za sanacijo tega terena porabiti veliko denarja. Pozabljamo, da se proti naravi ne moremo zoperstaviti, ker ima svoje zakonitosti.
7. Ta ogromen kompleks stoječe vode bi spremenil tudi klimo na našem območju.
8. Kaj pa varianta postavitve take akumulacije na Dragonji, saj so tudi tam podobni vodotoki?
9. Znano nam je, da obstaja primernejša varianta in to je povezati že obstoječe vodovode. Bojazen je bila, da bi morda dodatne posege pri Brestovici ogrozil vdor morske vode, kar pa se je v praksi pokazalo, da ni tako! To so dokazali na tamkajšnjem terenu z vrtanjem kar globoke vrtine. Predvidevanje o vdoru morske vode je nično!!

Sklep naših članov in predlog je:

DA SE CENEJE IN Z MANJ OGROZUJOČIMI POSEGI V NARAVO UREDI IN POVEŽE VSE OBSTOJEČE VODOVODE- BRESTOVICA, MALNI IN BISTRIŠKI VODOVOD TER TAKO OMOGOCI OSKRBO PREBIVALSTVA S PITNO VODO SLOVENSKE ISTRE IN KRAŠKEGA ZALEDJA.

DRUŠTVO TKŠD URBANŠČICA- pobuda za ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo