USPEŠNA OČIŠČEVALNA AKCIJA

Ob bližajočem se Dnevu Zemlje in pred prvomajskimi prazniki potekajo po vsej Sloveniji očiščevalne akcije. Organizirajo jih Občine, Krajevne in vaške skupnosti, agrarne skupnosti, lovske in ribiške družine in seveda razne nevladne organizacije, predvsem pa turistična društva, ki se ukvarjamo s turistično dejavnostjo. Zavedamo se, da je znak Turistične zveze Slovenije »Moja dežela – lepa in gostoljubna« zelo pomemben in da ga moramo s ponosom ohranjati. Člani društva skrbimo, da je kraj v katerem delujemo urejen in čist, skrbimo pa tudi za vzdrževanje tematskih poti. Žal pa opažamo, da se veliko ljudi kljub temu ne zaveda, da so odpadki v naravnem okolju še vedno naša velika težava, predvsem divja odlagališča ter odpadki, ki jih najdemo odvržene ob prometnih cestah. V naši lokalni skupnosti smo skoraj vse vasi opremili z ekološkimi otoki kjer so zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, urejeno je tudi odvažanje kosovnih odpadkov v zbirne centre, ki se nahajajo v Sežani in Divači. V naravi pa še vedno odkrivamo odvrženo azbestno kritino, gradbeni material, keramične ploščice in avtomobilske gume. Kar 10 članov našega društva se je odzvalo na vabilo, da poberemo pločevinke in plastenke ter ostali material ob prometni cesti na fameljskem klancu do lokacije treh mostov, kjer smo pred več leti z Občino Divača uspeli sanirati obsežno divje odlagališče.
Pred izvedbo naše aprilske očiščevalne akcije smo ob makadamski cesti, ki se nahaja v bližini avtobusne čakalnice za Goriče odkrili divje odlagališče z raznim materialom, plastiko, pločevino in avtomobilskimi gumami. Opažamo, da je ta lokacija za odlaganje odpadkov že kar nekaj let zelo atraktivna. Uspelo nam je to odlagališče očistiti in material odpeljati na ustrezno deponijo. Na to lokacijo bo potrebno namestiti opozorilno tablo, proti odlaganju odpadkov. Po končani akciji je v naši zavesti ostal prijeten in lep občutek, da smo za naravo in njen videz nekaj dobrega naredili. Zahvaliti se moram naslednjim članom: iz Gorič, Jani in Mirku Martinčiču, Mojci in Miranu Furlanu, iz Famelj, Stojani Race, Ani Prelc,Joškotu Franetiču ter Ireni in Franetu Požrl, ki je pomagal tudi pri prevozu odpadkov s traktorjem.
Mirjam Frankovič Franetič