USPEŠNO IZPELJANE PRIREDITVE OB VREMSKEM OPASILU

Otvoritve razstave s spremnim kulturnim programom se je udeležilo okrog 50 ljudi. v skladu s pravili so vsi obiskovalci in nastopajoči upoštevali zahteve in priporočila NIJZ-ja. Odvijal se je prijeten program s predstavitvijo vseh udeleženk tako na razstavi kot sodelujočih v kulturnem delu prireditve. Vse udeleženke je podrobno predstavila predsednica društva Mirjam Frankovič Franetič. Po programu je sledila zahvala vsem sodelujočim z ogledom razstavljenih izdelkov in eksponatov v razstavnem prostoru ter pogostitev vseh udeležencev prireditve. MFF

-scaled.jpg”>