PREDSTAVITEV DELOVANJA TRETJEGA ŽIVLJENSKEGA OBDOBJA V VREMAH

V sodelovanju z Društvom za tretje življensko obdobje Kras smo v dogovoru z Občino Divača in Društvom upokojencev Divača organzirali predstavitev njihovega programa za novo študijsko leto 2021/22 v dvorani Rudnika Vreme. Ljudi smo obvestili s plakati po oglasnih deskah in tudi preko Glasnika Občine Divača. Program so nam predstavile Ida Klančar in ostale članice društva, ker se zaradi zdravstevenih težav ni mogla udeležiti predsednica Nadja Mislej Božič, je pa poskrbela, da je vse nemoteno potekalo. Zbralo se je le nekaj ljudi, ki pa so z veseljem spremljali bogato predstavitev vseh dejavnosti, ki se bodo odvijale v novem šolskem letu. kdor bo želel, se bo z vpisom v društvo tudi vključil v program. MFF
Predstavitev UTŽO programa_30.in31.8.2021-v-2