DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA IN POSEBNO PRIZNANJE TZS NAŠEMU ČLANU DAVIDU HREŠČAKU

Prejeli smo vabilo Turistične zveze Slovenije, da se kot člani zveze udeležimo srečanja društev, ki je bilo v četrtek,14.oktobra ob 15.uri v Plesni dvorani Hotela Jama v Postojni z naslednjim dnevnim redom:
1. Uvodni nagovor Pavla Hevke, predsednika Turistične zveze Slovenije
2. Predstavitev nove spletne strani TZS s poudarkom na modelu Turistična društva: Emporij d.o.o in strokovna službe
3. Pomen vzpostavitve 9.turističnih regijskih zvez
4. Predstavitev razpisa Sofinanciranje TD v letu 2021
5. Podelitev priznanj TZS najzaslužnejšim članom-prostovoljkam/prostovoljcem društva
6. Pogostitev

Omenjenega srečanja sem se udeležila kot predsednica društva, istočasno pa v imenu našega predlaganega člana Davida Hreščaka prevzela njegovo Posebno priznanje TZS za prizadevno prostovoljsko delo v turistični društveni organizaciji. Podelitve se ni mogel udeležiti zaradi službenih obveznosti. Davida Hreščaka je za to priznanje predlagal Upravni odbor društva TKŠD Urbanščica z naslednjo utemeljitvijo:
David Hreščak je član društva TKŠD Urbanščica že od ustanovitve društva leta 2006. Najprej je bil dejaven v različnih aktivnostih društva, organizacijah prireditev, delavnicah, delovnih akcijah, je pa tudi aktivni član Upravnega odbora društva. Leta 2007 je postal še ljubiteljski gledališki igralec, kasneje režiser in vzporedno tudi prostovoljec pri pripravi raznih prireditev glede organizacije, priprave in vodenja tehnične opreme- ozvočenja prireditev, pripravljanja prostora in pospravljanja po prireditvi. Ni izostal na delovnih čistilnih akcijah, ki jih je organizirala bodisi Krajevna skupnost Vreme in tudi naše turistično društvo Urbanščica. Kot dolgoletnega prostovoljca društva ga predlagamo za priznanje TZS.
Upravni odbor društva TKŠD Urbanščica
Priznanja je prejelo kar 50 prostovoljcev, saj v lanskem letu TZS podelitve ni mogla izpeljati zaradi pandemije. Je pa prejel priznanje tudi naš bližnji prijatelj iz Jamarskega društva Sežana in Divača, Jaka Jakofčič, s katerim smo na pogostitvi še malo pokramljali…MFF