PRIDNE ROKE NAŠIH PROSTOVOLJK

Pred dvemi leti sta naši članici in prostovoljki društva Mirka Grabljevec in Marija Lavrič sešili več kostumov za palčke in snežinke, ki so sestavni del spremstva dedka Mraza. Letos pa sta nam priskočili na pomoč s šivanjem zaves za društveni prostor, prostor KS Vreme, čajne kuhinje in male dvorane Rudnika Vreme ter prazničnih prtov za pogostitve. Pri tem sta nesebično darovali svoj prosti čas in tako izrazili pripadnost delovanju društva ter svojega domačega kraja, blago za zavese pa je darovala članica društva Nadja Prunk. Najlepše se v svojem imenu in v imenu našega društva, KS Vreme in Občine Divača zahvaljujemo vsem trem, predvsem pa našima Mariji in Mirki za ves trud pri šivanju. V dvorani pa je nastalo še nekaj fotografij z njunimi izdelki in krstom!!MFF