PO MAGAJNOVI POTI S PLANINSKIMI VODNIKI IN MENTORJI MDO PD PRIMORSKE

Enkrat letno se srečajo planinski vodniki in mentorji Meddruštvenega odbora Planinskih društev Primorske ter opravijo skupen pohod s strokovnim posvetom. To leto so se srečali v soboto, 29.januarja v našem kraju in opravili pohod po Magajnovi literarni poti. Po njej jih je vodila planinska vodnica PD Sežana in predsednica našega društva Mirjam Frankovič Franetič. Najprej so si ogledali prostore dvorane Rudnika Vreme ter muzejsko zbirko premogovništva ob kateri so se seznanili s kopanjem črnega premoga na vremskem. Med pohodom pa so na poti spoznavali še ostalo naravno ter kulturno dediščino Vremske doline ter literarno pot in domačijo literatov Magajna v Gornjih Vremah. Na poti so poslušali tudi zbrane misli pisatelja dr. Bogomirja Magajne, ki jih je prebrala Mirjam. Spremljal jih je tudi čudovit pes načelnice markacistov MDO-ja Jasmine Pištan, ki je počitek izkoristil s tem, da se je ulegel v travo. Na vrhu Vremščice pa je sledila skupna fotografija. Predsednica MDO PD Primorske, Marija Kuhar se je zahvalila Mirjam za vodenje in Planinskemu društvu Sežana za organizacijo pohoda, ki so ga zaključili s kosilom v Hotelu Malovec v Divači. MFF