USPEŠNA DELOVNA AKCIJA

V dogovoru z vaško skupnostjo Dolnje Vreme in Krajevno skupnostjo Vreme smo povabili ljudi dobre volje na delovno akcijo čiščenja stopnic, ki so bile vrsto let zaraščene. Lansko jesen jih je Bogdan Prelaz s svojima majhnima sinovoma iz Dolnih Vrem ponovno odkril. Posekal in porezal je vse kar jih je dolga leta zaraščalo ter skrivalo očem.
Po 2. svetovni vojni še ni bilo železniške postaje v Vremah. Bilo je postajališče le v Gornjih Ležečah in ljudje so morali tja, če so se želeli peljati z vlakom v službo ali po drugih opravkih. Vremsko postajališče so nad Dolnjimi Vremami odprli leta 1952. Iz vasi je do tja vodila širša pot, iz Famelj pa so na postajo hodili po gozdni stezi. Ludvik Prunk, rojen leta 1904 je bil idejni pobudnik, da se do postaje naredi betonske stopnice. Zbral je še ostale somišljenike, ki so idejo podprli in jo tudi uresničil. Vaščani Dolnjih Vrem so tako naredili 178 betonskih stopnic, ki so jih dokončali leta 1958. Takrat je bil železniški promet zelo gost in nujen, saj drugega prevoza še ni bilo. Da se stopnice niso zarasle so jih domačini redno čistili in jih vzdrževali. Tako je bilo do leta 1997, ko so ustavljanje vlakov na železniški postaji Vreme ukinili. Čez nekaj let so objekt postaje podrli in stopnice je začelo zaraščati. Četudi niso bile več uporabne so jih nekateri vaščani pred več leti očistili. Porezali so robidovje, ki pa se je kmalu ponovno zaraslo in stopnice popolnoma prekrilo. Bogdan se je večkrat s sinovoma sprehajal po utrjeni poti mimo teh stopnic in tako je nastala ideja in želja, da jih očistijo. Želeli smo nadaljevati s temeljitejšim čiščenjem stopnic. Sobotne delovne akcije se je udeležilo veliko vaščanov, nekaj članic društva ter tudi najmlajših, ki so z veseljem kopali in grabili. Opravilo se je tudi manjša strojna dela ter nasutje stopnic z gramozom. Z delom pa bo potrebno nadaljevati še s kako podobno akcijo, z nasuvanjem gramoza ter ostalimi strojnimi deli. MFF