PREDAVANJE S POGOVORNIM VEČEROM

Na Valentinovo smo se v družbi s Tomažem Zormanom, velikim ljubiteljem narave, naravovarstvenikom in gozdarjem pogovarjali o problematiki našega planeta Zemlje, o invazivnih posegih človeka in družbe v naše naravno okolje. Posledice so čedalje bolj prisotne, spreminjanje podnebja in letnih časov, segrevanje ozračja, izumiranje gozdov, rastlinskih in živalskih vrst, kopičenje odpadkov in plastike v rekah, morjih… Načeli smo tudi problematiko, ki je prisotna neposredno v naši bližini, na Krasu, v Biosfernem območju Parka Škocjanske jame in porečja reke Reke, v Naturi 2000.O prevelikem poseganju v naš prostor, umeščanju veternih elektrarn, zadrževalnikov za vodo in avtocest, ki slabijo kakovost življenja ljudi in živali. MFF