REDNI IN VOLILNI OBČNI ZBOR

V petek, 11. marca smo izpeljali redni in volilni občni zbor društva TKŠD Urbanščica.Člane društva smo povabili z naslednjim povabilom…
VABIM VAS NA REDNI IN VOLILNI OBČNI ZBOR TKŠD URBANŠČICA,
v petek, 11. marca 2022 ob 18. uri,
v prostorih dvorane Rudnik Vreme v Famljah
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, verifikacijske in volilne komisije
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročilo o delu društva TKŠD Urbanščica za leto 2021
4. Finančno poročilo za leto 2021
5. Poročilo Disciplinskega razsodišča
6. Poročilo Nadzornega odbora
7. Razprava po poročilih
8. Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2022
9. Volitve organov društva: Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinskega razsodišča
10. Potrditev predlagane članarina za leto 2022
11. Razno
V a b l j e n i !
Predsednica: Mirjam Frankovič Franetič

Famlje, 2. marec 2022

Izvolili smo naslednje člane:

PREDLAGANI KANDIDATI V UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA:
1. MIRJA FRANKOVIČ FRANETIČ, predsednica društva
2. JANA MARTINČIČ, namestnica predsednice društva
3. MIRKO MARTINČIČ
4. DRAGICA KRANJEC
5. LILIJANA DROBNJAK
6. TATJANA CERKVENIK
7. IVAN GRANDIČ
8. BARBARA RACE KRAŠOVEC, tajnica društva
NADZORNI ODBOR:
1. NADJA PRUNK, predsednica
2. FRANC POŽRL, član
3. IRENA DOLGAN POŽRL, članica
DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE:
1. MIRAN FURLAN, predsednik
2. HELENA ZRNEC VIDMAR, članica
3. MOJCA FURLAN, članica

ADMINISTRATOR IN VODENJE PROSTOVOLJNIH UR ČLANOV:
1. MARUŠKA CERKVENIK , IRENA DOLGAN POŽRL IN MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ- preko DRIVA