INTERREG Italija-Slovenija

V času trajanja od 1.4. 2020 do 31.3. 2022 je potekal projekt ENGREEN v sodelovanju dveh držav, Italije in Slovenije s ciljem zelenega trajnostnega razvoja, kjer se je v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame, Univerze na Primorskem, na italijanski strani pa projektnega partnerja Vegal in Naravnim rezervatom doline Glinščice obnavljalo kale, suhe zide, ledenice, raziskovalo travnike, opazovalo in zapisovalo ptice, metulje ter oslalo floro in favno določenih območij. V delavnice, ki so potekale skozi dve leti smo se kot deležniki vključevali tudi člani društva TKŠD Urbanščica, ki smo obenem tudi člani posameznih Odborov Biosfernega območja in vplivnega območja PŠJ. Od 15. junija do vključno 18. junija pa so potekali zaključni dogodki, novinarska konferenca ter poročila posameznih Engreen pilotnih projektov v parku Škocjanske jame, projektnega partnerja Vegal v občini Ceggia v Italiji ter območij v Naravnem rezervatu doline Glinščice. Udeležila sem se praznovanja zaključnega projekta v sredo, 15. junija dopoldne ter naslednjega dne, ko sem kolesarjem, ki so z e-kolesi  prekolesarili 50 km dolgo traso kjer so potekala dela in raziskovanja pilotnih  območij  Parka Škocjanske jame. Kolesarjem sem predstavila vodarno Draga. Med kolesarji sta bila tudi županja Alenka Šrucl Dovgan in občinski direktor Iztok Felicijan. MFF

ENGREEN_vabilo-invito_zakljucni_dogodek_izlet_e_kolesa_16.6.22

ENGREEN_vabilo-invito_zakljucni_dogodek_program_SLO_final