Domačija literatov magajna v Gornjih Vremah

Po Magajnovi krožni poti pridemo iz Famelj v vas Gornje Vreme, k hiši literatov Magajna, bratov Franceta Magajne in Bogomirja Magajne ter njunega nečaka Ivka Spetiča- Magajne. France Magajna, je bil slovenski novinar, urednik, pisatelj in sadjar.

Poleg člankov je pisal tudi kratke zgodbe in humoristično prozo. Izdal je knjigo Skozi tuje sadovnjake ter dve knjigi humoristične proze Žalostne zgodbe o veselih Kraševcih in Samo za objokane ljudi. Pisatelj zdravnik in urednik dr. Bogomir Magajna je bil pripovednik. Po klasični gimnaziji v Ljubljani je nadaljeval študij medicine v Ljubljani , nato še na medicinski fakulteti v Zagrebu kjer je leta 1930 diplomira.. Od leta 1935 je delal v psihiatrični bolnišnici na Studencu v Ljubljani. Pisal in objavljal je strokovne članke s področja zdravstva kot tudi dela za odrasle ter za otroke in mladino. Znana je pravljica za otroke Brkonja Čeljustnik, katerega lik je upodobljenem na smernih tablah Magajnove literarne poti. Pisatelj je pisal poetično realistične psihološke novele, pa tudi daljše tekste. Njun nečak Ivko Spetič je v rojstni hiši Magajnovih uredil spominsko sobo vseh treh literatov.. Tudi on je pisatelj, pesnik in esejist. Napisal je že več kot dvajset knjig.

V spomin na domače literate prireja društvo TKŠD Urbanščica v mesecu marcu vsakoletni Magajnov pohod na Vremščico.


VIRI: Maja Živec, Kosovelova knjižnica Sežana, Magajna France, Obrazi slovenskihpokrajin, mestna knjižnica Kranj, 2020, dostopno na naslovu : https//www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/magajna france/
Tanja Bratina Grmek, Kosovelova knjižnica Sežana, Magajna, Bogomir, Obrazi slovenskih pokrajin, Mestna knjižnica Kranj,2020 , dostopno na naslovu: https//www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/magajna bogomir/
Domačijo Magajnovih si je možno ogledati na tradicionalni Magajnov pohod v mesecu marcu ali v dogovoru z nečakom Ivkom Spetičem Magajna, telefon: 040 565 623