Stopnice na nekdanje Vremsko postajališče

Za časa vojne je bila železnica pomembna tudi za vojaški transport. Pred vojno je bilo na območju Vrem postajališče samo v Gornjih Ležečah, drugod so bile samo čuvajnice. Po priključitvi Slovenskega Primorja k matični domovini so Vremci zaprosili za svoje postajališče, saj je bilo v Gornjih Ležečah preveč oddaljeno. Prošnjo je podprl Okrajni ljudski odbor Sežana in leta 1948 so si ogledali prostor, kjer naj bi stal objekt. Leta 1949 je prišlo soglasje iz Beograda in naslednje leto je bil že pripravljen načrt za obnovo po vojni porušene čuvajnice nad Vremami s številko 53.

Do leta 1958 so vaščani s prostovoljnim delom uredili in dokončali pot s 178 stopnicami, ob stopnicah je potekala tudi električna razsvetljava tako, da so jih ljudje koristili tudi v temi. Do postaje so hodili kar po treh poteh. Postajališče je v Vremah delovalo dobrih 50 let, leta 1998 so postajališče ukinili, leta 2007 pa objekt porušili. Ker se jih ni uporabljalo so se popolnoma zarasle in bile očem zakrite vse do leta 2022. Pobudnika, da se jih očisti sta bila najmlajša sinova družine Prelaz iz Dolnjih Vrem. Skupaj z očetom Bogdanom in podporo njune mame Ane so pričeli sekati in rezati zaraščeno drevje, veje in robido ter si utirati pot navzgor proti nekdanji postaji. Njihova akcija je postala odmevna tako, da je privabila k naslednji delovni akciji še vaščane Dolnjih Vrem, člane društva TKŠD Urbanščica ter ostali prostovoljce. Dokončalo se je s čiščenjem, nasutjem peska ter tudi s strojno mehanizacijo. Ostali so načrti, da se dotrajane stopnice dokončno obnovi in uredi tematsko pot z informativno tablo. Sledila je uspešna prijava na občinski participativni proračun za leto 2023.

Tematska pot je v izdelavi in bo dokončana v letu 2023.

Individualen ogled je možen skozi vas Dolnje Vreme, pri drugem kamnitem koritu in smerni tabli Magajnova pot krenemo v levo navzgor proti železniški progi. Po prehojeni razdalji, cca 300 m so na levi strani vidne stopnice.


VIRI: iz matičnih knjig župnije Vreme povzel France Baraga, poglavja iz knjige Klelije Potokar, Vremska dolina med Krasom in Brkini, avtorji Karel Rustja, Spomin na graditelje naših prog, Železniška proga skozi Divačo, Nova proga, oktober 2004, Karel Rustja, Železnica v Divači, Anton Melik, Slovensko Primorje, Ljubljana 1960, str. 225-226