Cerkev sv. Urbana na Vremščici

Cerkev sv. Urbana na Vremščici je posvečena papežu Urbanu I., svetniku, ki goduje 19.maja. O njem je znano, da se je rodil v 2. stoletju po Kristusu in umrl 19. maja leta 230 v Rimu. V 9. Stoletju so ga začeli častiti kot zaščitnika vinogradov, varuje pa tudi pred mrazom, hudo uro, strelo in pijanostjo. Upodabljajo ga v papeških oblačilih, s tiaro , knjigo in palico s trojnim križem, na nemškem jezikovnem območju pa tudi z vinsko trto ali z grozdjem.

Vremščici pravijo domačini Gora , redkeje Urban. Na koncu položnega slemena , na nadmorski višini okrog 1000 m stoji obnovljena cerkvica na ostankih zidov prvotne cerkve, vkopanih globoko v skalovit breg. Po spominu domačina iz Volč naj bi cerkev še stala leta 1908 in bila krita s škrlami. Takrat naj bi se tudi domačini iz Košane dogovorili, da jo bodo obnovili. Do tega ni prišlo, zidovje se je popolnoma porušilo in ostali so zgolj temelji.

Pred tem je bil v cerkvi oltar s podobo sv. Urbana iz marmorja in se je k sreči ohranil. Poškodovanega so dali leta 1908 obnoviti v Ljubljano. Vrnili pa ga niso na Vremščico pač pa so mu našli mesto v cerkvi sv. Trojice , nad vasjo Čepno. Po sedanjem vedenju je najbolj upravičena domneva, da je cerkvica sv. Urbana nastala na prehodu iz romanike v gotiko. Po ustnem izročilu naj bi cerkev čuvala velika kača črnica in prav zato so bila vrata cerkve vedno odprta. Obnova cerkve se je začela v letih 2005 do 2009. S prostovoljnim delom so gradnjo cerkve dokončali in jo blagoslovili 24. maja 2009.

VIRI: po ustnem izročilu domačinov in ostalih pripovedovalcev zapise zbral Božidar Premrl , Župnijski arhiv Košana, Škofijski arhiv Ljubljana, Postojnsko okrajno glavarstvo, Krajevni leksikon Slovenije, Kronika Košanske župnije, Janez Vajkard Valvasor, Slava vojvodine kranjske, 2.del, osma knjiga, splet Wikipedija: Diocesi di Trieste

Zunanjost cerkve si lahko ogledamo individualno, skupinski ogled notranjosti cerkve pa v dogovoru s Košansko župnijo.