REDNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Dragi člani in ljubitelji našega društva! Vabljeni na redni občni zbor društva, ki bo v petek, 17. 2. ob 18.uri v društvenem prostoru dvorane Rudnik Vreme.

Dnevni red: 

  1. Otvoritev občnega zbora,  izvolitev delovnega predsedstva,  zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in verifikacijske komisije
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Poročilo o delu društva TKŠD Urbanščica za leto 2022
  4. Finančno poročilo za leto 2022
  5. Poročilo Disciplinskega razsodišča
  6. Poročilo Nadzornega odbora 
  7. Razprava po poročilih
  8. Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2023
  9. Potrditev predlagane članarina za leto 2023
  10. Razno

V a b l j e n i !

                                                           Predsednica: Mirjam Frankovič Franetič

Famlje, 28. januarja 2023