Prvi zimski dan praznovali z dedkom Mrazom

V dvorani Rudnika Vreme je bil ta dan poln veselega pričakovanja, ki so ga pred prihodom dedka Mraza pripravili nastopajoči z napovedovalko Sabino Jejčič Turk in palčkom, ki je nastopajoče obdaril s priložnostno nagrado. Sodelovali so učenci podružnične šole v Vremah, harmonikar Ruben Žbvab ter mažoretke iz divaške osnovne šole. Vsem pa je pozdravne besede namenila županja, Alenka Štrucl Dovgan. Dedka Mraza so otroci priklicali s petjem. Ta jim je prinesel zvrhan koš daril in jim zaželel srečno in veselo leto. MFF