Društvo

Poleg kulturnih, turističnih in športnih prireditev skrbi društvo za promocijo in ohranitev naravne, kulturne ter tehniške dediščine.

Sodeluje z Občino Divača, Javnim zavodom Parkom Škocjanske jame ter Odbori, ki delujejo v Biosfernem območju Kras in porečja Reke. Društvo je član LAS-a Krasa in Brkinov Sežana ter Turistične zveze Slovenije. Pobrateno je z Etnološkim društvom Srečno iz Zabukovice pri Žalcu ter s Turističnim društvom Zasip, ki deluje v Zasipu pri Bledu.

V času delovanja je uredilo tri tematske poti; literarno, »Magajnovo pot« na Vremščico, ter dve tematski poti z namenom ohranjanja in promocijo vodnih virov in kalov. To sta poti »Od živine do divjadi« ter »Pot vodnih zakladov«.  S projektom poti »Pot vodnih zakladov« so bili partnerji s sosednjim društvom TKŠD Mejame in Občino Divača. Preko LAS-a Krasa in Brkinov so kandidirali na Javni razpis sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. V letu 2015 so s strani Turistične zveze Slovenije v okviru projekta, Moja dežela- lepa in gostoljubna, prejeli priznanje za 1. mesto na regijskem tekmovanju tematskih poti na območju Sežane.

Poleg urejanja in vzdrževanja tematskih poti želi društvo ohranjati dediščino Južne železnice in vodnih virov ter dediščino premogovništva na vremskem. Prve dni v oktobru 2020 je bila svečana otvoritev obnovljenega industrijskega objekta v Famljah, preimenovanega v Dvorano Rudnik Vreme. V preteklosti je bil to rudniški objekt, nazadnje pa je služil kot industrijski obrat LIV-a Postojna. Več let je v dotrajanem objektu društvo imelo vaje gledališke skupine in organiziralo razno prireditve. Občina Divača je prisluhnila potrebi krajanov za obnovo te dvorane. Veliko truda je za to prispevala predsednica društva, takratna občinska svetnica, Mirjam Frankovič Franetič. Dvorana služi za organizacijo kulturnih, športnih in drugih dogodkov. V objektu je društvo uredilo muzejsko zbirko premogovništva. Zadnje leto služi manjša dvorana za vaje Pihalnemu orkestru iz Divače, podružnična šola v Vremah pa izvaja v dvorani tudi pouk športne vzgoje šolskih otrok.