Kultura

Od samega začetke deluje v društvu dramska sekcija, ki je na oder postavila več otroških igric, komedij ter igranih odlomkov s katerimi so nastopali v domačem kraju in v krajih izven občine.

Mentorji gledaliških skupin so se zamenjali, trenutno vodi odraslo gledališko skupino mentorica Tjaša Trampuž.

Glede izobraževanj, tekmovanj ter organizacij kulturnih dogodkov se društvo povezuje z OI JSKD Sežana, (Območna izpostava Sežana, Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije).