Predstavitev društva

V Krajevni skupnosti Vreme je v letih od 1994 do 1998 delovalo Turistično društvo Vremska dolina, ki je 15. avgusta, za Veliki šmaren organiziralo atraktivne skoke iz škofeljskega mostu. Zaradi prevelikih organizacijskih zahtev je društvo po petih letih prenehalo z delovanjem. Nastalo je nekajletno zatišje in krajani so dali pobudo za ustanovitev novega društva. Zgodilo se je 15. februarja 2006, ko so v prostorih Krajevne skupnosti Vreme imeli ustanovni občni zbor, sprejeli Statut, ime društva TKŠD Urbanščica,  zbrali člane ter organe društva. Namen delovanja je bil razvoj turizma, kulture in športa. Društvo so poimenovali po prelepi narcisi, ki raste na Vremščici in ji domačini rečejo » urbanščica«. V prvem, štiriletnem mandatu je bila predsednica društva Jana Martinčič, naslednja štiri leta jo je nadomestila Branka Fragiacomo, od leta 2014 pa je predsednica  Mirjam Frankovič Franetič. Trenutno je v društvu včlanjenih 37 članov.