Predstavitev

Pobudo za ustanovitev društva so dali krajani, zato so 15. februarja 2006 imeli občni zbor, kjer so sprejeli Statut društva in ime društva, TKŠD Urbanščica,  z namenom delovanja v smeri razvoja turizma, kulture in športa, ime Urbanščica pa izhaja iz vonja prelepih narcis, ki rastejo na Vremščici in jim domačini pravijo»urbanščice«.

V prvem, štiriletnem mandatu je bila predsednica društva Jana Martinčič, naslednja štiri leta je društvu predsednikovala Branka Fragiacomo, od leta 2014 pa je predsednica  Mirjam Frankovič Franetič.

Trenutno je v društvu 33 članov.

Od leta 2007 delujeta v društvu dve dramski skupini. Mentor odrasle skupine je David Hreščak, otroško skupino pa vodi Jožica Ivančič.

V osmih letih delovanja sta skupini na oder postavili več komedij in otroških iger, skečev ter recitalov s katerimi uspešno nastopata na prireditvah doma, v občini in izven nje.

Vsako leto organizirajo več turističnih prireditev, med katerima sta dve večji junijski Vremski praznik ter Vremsko opasilo, avgusta, ob prazniku Marijinega vnebovzetja. Organizirajo tudi pustovanje, dan žena, različna predavanja, delavnice, čistilne akcije, novoletne prireditve za otroke ter strokovne ekskurzije z ogledom primerov dobrih praks.

Društvo si ves čas prizadeva za promocijo in ohranitev naravne in kulturne dediščine v kraju delovanja. V takih in sorodnih programih sodeluje z Občino Divača, z Razvojnim centrom Divača, s Parkom Škocjanske jame, s Turistično zvezo Slovenije in z ostalimi društvi.

Tako so v času svojega delovanja uredili kar tri tematske poti, literarno, Magajnovo pot na Vremščico, ter poti za promocijo in ohranitev vodnih virov, pot kalov, Od živine do divjadi ter Pot vodnih zakladov.  S projektom poti, « Pot vodnih zakladov« so se povezali  s sosednjim društvom, TKŠD Mejame iz Dan pri Divači  in Občino Divača ter se uspešno prijavili preko LAS-a Krasa in Brkinov za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. V letu 2015 so s strani Turistične zveze Slovenije v okviru projekta, Moja dežela- lepa in gostoljubna, prejeli priznanje za 1. mesto na regijskem tekmovanju tematskih poti na območju Sežane.

V zadnjem času si prizadevajo za obnovitev večnamenske dvorane v Famljah za potrebe krajanov in sicer v smeri trajnostnega razvoja, kjer bi pridobili dnevni prostor za starostnike in prostor za medgeneracijsko delovanje, dvorano za potrebo kulture in športa ter eko muzej v katerem bi bila stalna zbirka premogovništva na Vremskem ter zbirka vodnih virov in Južne železnice.

[huge_it_gallery id=”2″]