Ponudba kraja

Dramska skupina

Leta 2007 je bila v Vremski dolini pod okriljem TKŠD Urbanščica ustanovljena dramska skupina. Razdeljena je na dve skupini, ki pripravljata različne igre, za posamezne predstave. Trenutno štirje člani pripravljajo Partljičevo igro Krivica boli in jo bodo premierno predstavili na Krajevnem prazniku v Vremah. Druga skupina, ki pa šteje 15 članov pripravlja manjše igrice in recitale za sprotne nastope. V božičnem času so otroke razveseljevali z otroško igrico Šuško in gozdni dan. Za 8. marec so pripravili recital, ki se je odvijal v Strelski dvorani v Famljah in tako počastili dan žena. Pripravljajo pa še številno drugih predstav za različne priložnosti. Pod dramsko skupino pa spada tudi plesna skupina Manija.

 drustva-dramska_skupina

Gasilsko društvo Vreme

Vremska dolina ima tudi svojo skupino prostovoljnih gasilcev, ki pa spadajo pod PGD Divača. Vremska zasedba šteje okrog 20 članov, vendar se to število iz leta v leto veča. Gasilci imajo tudi svojo gasilsko garažo v kateri je parkiran gasilski avto in ostalo gasilsko opremo. Garaža stoji poleg športnega centra v Famljah. Vremski gasilci opravljajo tudi obhode v okolici Vremske doline ter tako zagotavljajo večjo požarno varnost.

Lovska družina Timav Vreme

Lovska družina Timav Vreme deluje od leta 1947 in šteje 51 članov. Lovijo na območju Vremščice in Brkinov ter v gozdovih v okolici Vremske doline. Sedanji predsednik je Nikola Jurasovič. Za delovanje celotne družine skrbi upravni odbor, ki tudi spremlja odvzeme iz lovišča, krmljenje živali čez zimo in skrbi za tovarištvo med generacijami lovcev. Naloga lovcev je varstvo narave, živali in odvzem divjadi ali zveri po navodilu Zavoda za gozdove Slovenije. Pri odvzemu divjadi iz lovišča je odvisna struktura divjadi, kar določa Zavod za gozdove-oddelek za lovstvo, ki ga vodi Andrej Sila. Prav tako imajo LD pravilnik, ki jim narekuje stroga pravila odvzema živali iz lovišča. V času izvajanja lova so na območju postavljene opozorilne table, da se preprečijo morebitne nesreče. Želja LD Timav je, da bi občina sprejela odlok, s katerim bi se lovski čuvaji vključili v službo redarstva oziroma nadzorništva narave, saj imajo sami najboljši pregled v obsegu lovišča. Lovska čuvajska služba deluje organizirano, skrbno in brezplačno.
LD se sama vzdržuje z dohodki z odvzemom divjadi iz lovišča naših lovcev in gostov-lovcev iz tujine. Zaslužena sredstva se uporabljajo za krmljenje divjadi, obdelavo krmnih njiv ter izdelavo lovskih prež in stez. Načelo lovstva je, da kolikor vzameš iz lovišča, toliko tudi vrneš naravi. V lovski koči v Famljah ima LD Timav tudi svojo hladilnico za shranjevanje uplenjene divjadi, kmetom pa nudijo v uporabo električne pastirje za zaščito poljščin.

Lovska družina  Timav, Vreme
Goriče pri Famljah 19, 6217 Vremski Britof

drustva-lovska_druzina

Ribiška družina Vreme

Ribiška sekcija Vreme spada pod Ribiško družino v Ilirski Bistrici. Celotna družina šteje okrog 250 članov, v Vremah jih je 30. Ribiči imajo skupno 70 ribolovnih dni in sicer: 30 na akumulacijskem jezeru Mola, 20 na Klivniku ter 20 na reki Reki. Ribiči se zavzemajo za ohranitev avtohtone Soške postrvi. Ribiči zato vsako leto vlagajo Šarenke v reko Reko za lov. Sedaj so v vremski sekciji uvedli tudi nov trend imenovan »ujemi in spusti«. To lahko izvajajo na področju od Finžgarjevega jezera do vodnega zajetje Draga. Drugače pa je po celotni reki Reki dovoljeno muharjenje, ki ima tudi redno čuvajsko službo in tako skoraj ne zaznajo več krivolova. Ribiška družina organizira tudi delovne akcije v katerih čistijo smeti ob reki Reki. Pred petnajstimi leti so ribiči v Vremah dobili tudi svoj ribiški dom, ki stoji v Famljah in ga sedaj oddajajo v najem tudi v druge namene.

Ribiška sekcija Vreme, Ribiška družina Bistrica,
Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica

Telefon:(05) 714 10 45

www.rdbistrica.si

drustva-ribiska_druzina-vreme

Strelsko društvo Vremščica

V Vremski dolini je delujoče tudi strelsko društvo Vremščica. Njegovi člani se udeležujejo raznih tekmovanj vsepovsod po Sloveniji in tudi v tujini. Strokovni vodja društva je reprezentant Izidor Hreščak, predsednik pa Drago Božac. Člani vadijo vsak petek ob 18. uri v strelski dvorani v Famljah.

Strelsko društvo Vremščica, Vremski Britof (tel.: 05 76 30 157)

Famlje 3, 6217 Vremski Britof

drustva-strelsko_drustvo

Bar Špric
Brigita Kariž s.p., Famlje 3, tel.: 040 750 653
(Športni center Vreme)
Market Kruhek (Fama)
Vremski Britof 24,
6217 Vremski Britof, tel.: 05 739 1543
RAK, d.o.o.
ŠKOFLJE – TRGOVINA Z MEŠANIM BLAGOM,
Škoflje 25, 6217 Vremski Britof
Prevozi Vladimir Čepar s.p.
Škoflje 27 a, 6217 Vremski Britof
tel: 05 76 26 009, mob.: 041 544 758
Kmetija Beka
Turistična kmetija in kamp Dujčevi,
Škoflje